Transparență

Întreaga activitate a asociației se derulează exclusiv în beneficiul membrilor și are drept principiu de bază asigurarea unei transparențe totale privind gestiunea resurselor financiare, precum și a actelor procedurale.

Acest capitol include:

            – Resurse financiare și gestiunea lor

            – Proiecte

            – Donații și sponsorizări

Veniturile obținute din comercializarea bunurilor (de orice natură) se distribuie individual ca drepturi de imagine (aferente bunurilor personalizate), într-un procent ce va fi validat de asociație.

Veniturile obținute din comercializarea bunurilor ce conțin mai multe drepturi de imagine individuale vor fi distribuite proporțional

Toate veniturile se distribuie deținatorului legal sau a moștenitorilor, în absența unui contract ce stipulează alte forme și beneficiari.