Proiect cu Consiliul Județean Cluj 2022

Creșterea interesului tinerilor pentru sport – educație prin modele.

Scopul proiectului este de a îmbogăți paradigma în care sunt educați tinerii, prin includerea, promovarea  sau, dupa caz, accentuarea componentei sportive.

Grupul ținta îl reprezintă categoria de vârsta 12-18 ani, grup deosebit de dificil în abordare ca urmare a ecartului între termenii ecuației individuale  „aspirații-posibilități-realizări”.

Cheia de boltă a proiectului propus este reprezentată de implicarea a doi vectori cheie în metodologia educațională: – Vectorul  universitar – responsabil de curicula – selectați din rândul membrilor asociației noastre și coordonat de reputatul prof. univ Gheorghe NETA – Vectorul de tip „Alumni” – selectați dintre membrii asociației noastre,  foști sportivi, cu cariere de succes în domeniile lor de activitate, reprezentativi prin puterea exemplului.

Scopul şi obiectivele proiectului (obiective generale şi specifice):

Încadrarea proiectului nostru în tematica propusă de organizator – se mapează pe doua cerințe: – Dezvoltarea oportunităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber pentru tineri și – Stimularea schimburilor de  experienţă în rândul tinerilor

Activitatea sportivă la nivel individual și colectiv cunoaște un trend descendent în România ca dealtfel în toată Europa – la aceasta categorie de vârsta.

Cauzele sunt multiple și cuprind foarte multe paradoxuri:

– Scăderea numarului de baze sportive și sportivi în mediul rural sau mic orășenesc – consecință a exodului catre oportunitati interne (urbane) și externe (europene) – Înlocuirea factorului educațional din familie (părinții au fost înlocuiți de „bunica”) preocuparea principală fiind prevenirea abandonului școlar – Interesul scăzut al administrației locale, a antreprenorilor locali, a ONG-urilor, de susținere a activităților sportive, consumatoare de resurse dar lipsite de un impact emoțional pe măsura așteptărilor – Absența unor presiuni din partea elevilor ca urmare a derapajului internațional generat de demența digitală, mult mai ușor de digerat și comod de acceptat în acest adevărat lanț al slăbiciunilor: elev-părinte-dascăl-societate – Consumerismul excesiv și obiceiurile alimentare, generatoare de obezi sau în cel mai bun caz – de supraponderali

Obiectivul Proiectului nostru este de a prezenta o alternativă de dezvoltare personală, indusă și nu impusă de puterea exemplului, de relaționarea directă cu personalități care au înregistrat succes atât pe plan sportiv cât și profesional, oferind grupului țintă modele reale, juxtapuse peste cele aflate în trend: maneliști fără educație, infractori bine îmbrăcați, fețe schimonosite de substanțe folosite în industria materialelor de construcții (silicon), șmecheri de orice fel consumatori de substanțe halucinogene În subsidiar, Proiectul își propune sprijinirea dascălilor și antrenorilor din zona în demersul lor continuu și în afara rarelor proceduri de selecție organizate de cluburile din mediul urban

Baza operațională va fi susținută prin activitățile Proiectului, respectiv: – Sesiuni de prezentare la nivel de școala – Workshop-uri interactive la nivel de asociații sportive

integrate în mediul educațional familiar grupilui ținta, prin participarea corpului profesoral local și a corpului de antrenori, prezentat în dimensiunea sa duală „Școala – Club sportiv”

Subliniem că nu dorim să apelăm la cel de al treilea vector din sfera educațională – Părinții, întrucat lor am dori să ne adresăm separat, prin intermediul altor proiecte.

Dimensiunea numerică a Proiectului este reflectată de următorii indicatori de performanță, exprimați ca locații, respectiv grup țintă: – 4 comune din județul Cluj – minim 150 elevi și/sau sportivi

Imagini din cadrul derulării proiectului